• 21
  • shutterstock 2322280751

ACKREDITERING

SVOKS Thermodynamik är ackrediterat kontrollorgan enligt EN 17 020 för tryckprovning med gas.

Alla våra värmepumpstekniker har personcertifikat, och företaget har certifkatnummer C-67.

Vi är även certifierade att utföra OVK.
ACCREDITERINGACCREDITERING
ACCREDITERING
ACCREDITERING
ETIK

På SVOKS Thermodynamik har vi ett öppet företagsklimat där vi som arbetar här vågar diskutera, reagera och agera.

MILJÖ

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare.

ACKREDITERING

SVOKS är ackrediterat kontrollorgan enligt EN 45 004 för tryckprovning med gas.

KVALITE

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

ARBETSMILJÖ

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet.

JOBBA HOS OSS

Jobba hos oss!