• 21
  • shutterstock 2322280751

ARBETSMILJÖ

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet, som aldrig får åsidosättas.

Vi arbetar förebyggande genom att tillhandahålla säker utrustning, kvalitetssäkrade arbetsmetoder samt utbildningar i området.

Vi har korta beslutsvägar och gott samarbete mellan arbetskamrater, kunder och leverantörer.

Vi är en arbetsplats där alla skall trivas och må bra.
ARBETSMILJO2ARBETSMILJO2
ARBETSMILJO2
ARBETSMILJÖ
ETIK

På SVOKS Thermodynamik har vi ett öppet företagsklimat där vi som arbetar här vågar diskutera, reagera och agera.

MILJÖ

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare.

ACCREDITERING

SVOKS är ackrediterat kontrollorgan enligt EN 45 004 för tryckprovning med gas.

KVALITE

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

ARBETSMILJÖ

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet.

JOBBA HOS OSS

Jobba hos oss!