• 21
  • shutterstock 2322280751

ETIK

SVOKS Thermodynamik skall agera opartiskt och självständigt och inte låta oss påverkas av andra.

Hos oss har vi ett öppet företagsklimat där vi vågar diskutera, reagera och agera.

Etik handlar i grunden om att veta vad som är rätt och fel och sedan agera efter det. Vi tolererar inga former av korruption, bestickning, mutor eller diskriminering. Hos oss har samtliga anställda ett etiskt ansvar och skall agera med gott omdöme. 
ETIK7ETIK7
ETIK7
ETIK
ETIK

På SVOKS Thermodynamik har vi ett öppet företagsklimat där vi som arbetar här vågar diskutera, reagera och agera.

MILJÖ

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare.

ACCREDITERING

SVOKS är ackrediterat kontrollorgan enligt EN 45 004 för tryckprovning med gas.

KVALITE

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

ARBETSMILJÖ

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet.

JOBBA HOS OSS

Jobba hos oss!