• 21
  • shutterstock 2322280751

FASTIGHET

Vår målsättning är alltid att ta ett helhetsansvar för våra kunders behov samt se till långsiktigt hållbara värmepumpslösningar och miljöeffkter.
Vi erbjuder bland annat:
  • Jouravtal för fastighetsägare.
  • Optimering av fastighetens olika system för styrning av värme, ventilation och kyla.
  • Teknisk projektledning vid installation av värmepumpar.
  • Teknisk konsultation för beställare.
  • Vara till hjälp vid valet av systemlösning(ar).
  • Uppstart och igångkörning av värmepumpar.
  • Periodisk läcksökning samt köldmedierapportering.
  • Service och garantireparationer.
  • Enkla övervaknings applikationer och styrsystem. 
Slottet1Slottet1
Slottet1

Vi utför