• 21
  • shutterstock 2322280751

Företaget

Vi är ett företag som främst arbetar med värmepumpsservice och optimering. Vi har verkat i branschen sedan 1990. 
Våran huvudsyssla sedan dess har varit att serva och reparera värmepumpar.
Våra mål i verksamheten är att ni sparar på köpt energi genom att vi:

Med energieffektiva värmepumpstekniker minskar behovet av köpt energi för uppvärmning och varmvatten.

Med ansvarsfulla och fackamannamässiga reparationer förlänga livslängden på befintliga värmepumpar. Detta under ansvar om största möjliga kundnytta och att de långsiktiga miljömålen uppnås.

Energieffektiviserar värmepumpsinstallationer, med hjälp av analys av verkningsgrad ( COP ) på anläggningen, samt med kunskap och beräkningar, jämföra med vad vi skall kunna uppnå i aktuell systemlösning. 

Utvärderar vad förändringar i systemlösningen innebär för värmepumpsfunktionen.
Bil01Bil01
Bil01

På SVOKS Thermodynamik har vi ett öppet företagsklimat där vi som arbetar här vågar diskutera, reagera och agera.

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare.

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet.