• 21
  • shutterstock 2322280751

Flerfamiljshus i Johanneberg

Typ av byggnad: Flerfamiljshus 88 lgh.
Uppvärmning: Fjärrvärme + Värmepump ( CIAT ) i frånluftsapplikation.
Åtgärder 2013:
  • Långtidsmätning ClimaCheck.
  • Urspolning av samtliga frånluftsbatterier samt byte av glykol.
  • Injustering av flöden frånluftsbatterier.
  • Byte av Expantionsventil. 
  • Ytterligare ClimaCheckmätning.
  • Evaluering av åtgärder med data från ClimaCheck.
20160414 094322 012IMG 0390IMG 0411IMG 0437Johanneberg