• 21
  • shutterstock 2322280751

KVALITé

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

För att uppfylla det absoluta kravet om opartiskhet och oberoende vid såväl kontroller, service och reparationer har vi en ständigt levande diskussion om kundnytta, kundrisker, miljöaspekter samt arbetsmiljö.

Vi utbildar och utvecklar kontinuerligt medarbetarna i felsökning, rutiner och myndighetskrav.

Alla åtgärder hos kunder dokumenteras i vårt kunddatasystem, på så vis har vi god kontroll på vad vi har gjort för åtgärder och när.
KVALITEKVALITE
KVALITE
KVALITE
ETIK

På SVOKS Thermodynamik har vi ett öppet företagsklimat där vi som arbetar här vågar diskutera, reagera och agera.

MILJÖ

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare.

ACCREDITERING

SVOKS är ackrediterat kontrollorgan enligt EN 45 004 för tryckprovning med gas.

KVALITE

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

ARBETSMILJÖ

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet.

JOBBA HOS OSS

Jobba hos oss!