• 21
  • shutterstock 2322280751

Optimering

Vi kan hjälpa er med att optimera värmepumpsfunktionen i er fastighet
Denna optimering sker i flera steg:
  • Utvärdera vilket behov av värme och varmvatten som finns.
  • Hur ser er vämepumpsinstllation ut?
  • Vilken typ av värmpump är installerad?
  • Uppmätning av COP (dvs Verkningsgraden Köpt energi/av värmepumpen prducerad energi).
  • Utvärdring om det aktuella cop är optimalt.
  • Ev. förändringar i systemet och dess konsekvenser för driftsekonomin.
  • Bestämma underhållsintervallet och vilka de svaga punkterna är.
  • Vad skall kontrolleras i framtiden ?
  • Viken är den uppskattade livslängden för installationen?
OPTIMERING1OPTIMERING1
OPTIMERING1
OPTIMERING