• 21
  • shutterstock 2322280751

Vi utför

Clima CheckClima Check
Clima Check
Clima Check

Clima Check

Climacheckmätningen ger en mängd fördelar.

En väl inställd kyl/värmepumps anläggning ger minskade reparationskostnader och en ökad livslängd.

Med hjälp av ClimaCheck mätningar kan många problem åtgärdas
långt innan de orsakar större haverier och driftsstörningar, som kan bli väldigt dyra.

När vi skall optimera befintlig utrustning eller göra förbättring i en anläggning använder vi oss av ClimaCheck som beslutsunderlag och referenspunkt.

Vi kan då i efterhand tydligt se att våra åtgärder och investeringar burit frukt.

Energianalys

En energianalys måste göras och ligga till grund för eventuella förbättringar.
​​​​​​​
Det är av vikt att man får denna så nära verkligheten som möjligt om man planerar att minska energibehovet med exempelvis värmepumpar. 

Vi har tyvärr alltför ofta sett nya installationer som inte fungerar på grund av att dess beräkningar från början varit felaktiga. 

Vi hjälper gärna till så blir det rätt från början. 
energy analysenergy analys
energy analys
Energi analys
OptimeringOptimering
Optimering
Optimering

Optimering

Vi har personcertifikat för Ventilationskontroll i fastigheter

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Vi är medlemmar i Funkis